ASMENS DRAUDIMAS
TRANSPORTO
TURTO DRAUDIMAS
ERGO klientų sankaupas papildė 1,32 mln. Lt
Europos bendrovė „ERGO Life Insurance“ kaupiamojo gyvybės draudimo, studijų draudimo ir pensinio draudimo klientams iš savo pelno atskaičiavo ir jų sukauptai sumai papildomai padidinti skyrė 1,32 mln. litų – 10 proc. daugiau nei pernai.

„ERGO Life Insurance“ SE Vyriausiasis aktuaras dr. Gintaras Bakštys pasakoja, kad kaupiamojo gyvybės draudimo, studijų draudimo ir pensinio draudimo klientai jau pasirašydami sutartis žino, kokią mažiausią sumą jie pasibaigus sutarčiai bus sukaupę. „Sutartyje yra numatomos garantuotos palūkanos. Esant sėkmingai investavimo veiklai, klientams priskaičiuojamos papildomos lėšos, vadinamas perviršis. Taip su klientais pasidaliname pelnu, gautu iš investavimo“, – teigia dr. G. Bakštys.

Skaičiuojant perviršį už 2010 m. buvo naudotas 4 proc. investicijų pajamingumas. Praėjusiais metais buvo pasirinkta konservatyvi investavimo strategija, kurios tikslas buvo minimizuoti turto ir investicinės grąžos svyravimus. Didžioji dalis investicijų buvo skirta euro zonos vyriausybių vertybiniams popieriams. „Apibrėžiant investavimo strategiją, mums pagrindiniu uždaviniu tampa klientų saugumas, todėl kasmet mūsų investicinis portfelis subalansuojamas itin atidžiai. Investuota buvo į tuos vertybinius popierius, kurių kreditingumo reitingas yra ne mažesnis kaip AA- (šis reitingas suteikiamas patikimoms investicijoms). Net daugiau kaip du trečdaliai investuota į patį aukščiausią saugumą lygį patenkančius vertybinius popierius (AAA kreditingumo reitingas). Džiaugiamės, kad investavimo strategija pasiteisino ir atnešė puikius rezultatus“, – pasakoja dr. G. Bakštys.
„ERGO Life Insurance“ SE perviršį klientams moka dar nuo 1999 metų. 1,8 mln. litų klientams jau išmokėta, tuo tarpu galiojančioms sutartims iš viso dabar rezervuota 8,1 mln. litų. Per pirmus penkis šių metų mėnesius draudimo bendrovė sudarė 1310 kaupiamojo gyvybės draudimo, studijų draudimo ir pensijų draudimo sutarčių. Pasirašytų įmokų suma siekė 14,9 mln. litų – 9 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Tuo tarpu draudimo išmokų suma siekė 6,5 mln. litų.
Naujienos pateiktos iš
Serveriai su nuolaida www.improlit.lt Serveriai su nuolaida