ASMENS DRAUDIMAS
TRANSPORTO
TURTO DRAUDIMAS
ASMENS
DRAUDIMAS
Kelionės draudimas
Draudžiami finansiniai nuostoliai dėl turėtų nenumatytų išlaidų, vykstant į užsienį, ar kelionės metu.
Užsieniečių gydymo Lietuvos Respublikoje draudimas
Draudžiami užsieniečių finansiniai nuostoliai dėl nenumatytų medicininių išlaidų Lietuvos Respublikoje.
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
Draudžiama asmens sveikata ir gyvybė, kai nelaimingo atsitikimo metu asmuo patiria trauma, tampa neįgaliu ar miršta.
Sveikatos draudimas
Draudžiama asmens gydymo išlaidų ir kitos sutartos sveikatos priežiūros paslaugos Lietuvos Respublikoje
Investicinis gyvybės draudimas
Draudžiama asmens gyvybė ir kartu suteikiama galimybė aktyviai valdyti savo lėšas, jas investuojant pageidaujama kryptimi.
Kaupiamasis gyvybės draudimas
Draudžiama asmens gyvybė ir kartu taupomos lėšos ateičiai.
GREITASIS
MENIU
Serveriai su nuolaida www.improlit.lt Serveriai su nuolaida