ASMENS DRAUDIMAS
TRANSPORTO
TURTO DRAUDIMAS
TURTO
DRAUDIMAS
Įmonių ir organizacijų turto draudimas
Draudžiami finansiniai nuostoliai, atsiradę sugadinus ir/ar sunaikinus turtą, dėl gaisro, vandens, stichinių nelaimių, trečiųjų asmenų veiksmų, elektros įtampos svyravimų, transporto priemonės atsitrenkim.
Draudžiami finansiniai nuotoliai, atsiradę dėl kilnojamo turto vagystės, vandalizmo po įsibrovimo, apiplėšimo ir sugadinimo ir/ar sunaikinimo dėl gaisro, vandens, stichinių nelaimių, elektros įtampos svyravimų.
Gyventojų turto draudimas
Draudžiami finansiniai nuostoliai, atsiradę sugadinus ir/ar sunaikinus turtą, dėl gaisro, vandens, stichinių nelaimių, trečiųjų asmenų veiksmų, elektros įtampos svyravimų, transporto priemonės atsitrenkim.
Draudžiami finansiniai nuotoliai, atsiradę dėl kilnojamo turto vagystės, vandalizmo po įsibrovimo, apiplėšimo ir sugadinimo ir/ar sunaikinimo dėl gaisro, vandens, stichinių nelaimių, elektros įtampos svyravimų.
Krovinių draudimas (CARGO)
Draudžiami finansiniai nuotoliai dėl transportuojamų krovinių sugadinimo, sunaikinimo ar dingimo.
Laidavimo draudimas
Draudžiami finansiniai nuotoliai dėl prievolių neįvykdymo arba dėl netinkamo jų vykdymo:
- pasiūlymo užtikrinimo,
- sutarties atlikimo (įvykdymo) užtikrinimo,
- išankstinio apmokėjimo užtikrinimo,
- garantinio laikotarpio užtikrinimo,
- tiekimo užtikrinimo.
Statybos ir montavimo darbų draudimas
Draudžiami finansiniai nuostoliai dėl statybinio objekto (įskaitant paruošiamuosius ir baigiamuosius darbus bei panaudotus statybos produktus, medžiagas ir įrenginius) sugadinimo ar sunaikinimo, sukelto darbų klaidų, gaisro, gamtinių jėgų, vagystės, avarijų ir kitų priežasčių.
Statybinių mašinų bei mechanizmų draudimas
Statybinės mašinos ir mechanizmai draudžiami nuo vagystės, sugadinimo ar sunaikinimo dėl avarijos, personalo klaidingo aptarnavimo, stichinių nelaimių ir nelaimingų atsitikimų, gaisro, gedimų, trečiųjų asmenų neteisėtos veiklos.
GREITASIS
MENIU
`
Serveriai su nuolaida www.improlit.lt Serveriai su nuolaida