ASMENS DRAUDIMAS
TRANSPORTO
TURTO DRAUDIMAS
CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS
DRAUDIMAS
Asmens civilinės atsakomybės draudimas
Apsidraudžiama asmens civilinė atsakomybė už žalą, padarytą kitų asmenų turtui ir/ar gyvybei/sveikatai, dėl asmens, jo sutuoktinio ar jo vaikų (iki 16 m. amžiaus) veiksmų.
Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
Apdraudžiami turtiniai interesai dėl žalos, padarytos juridinio asmens turtui arba fizinio asmens turtui ir/ar gyvybei/sveikatai.
Transporto pramonės įmonių civilinės atsakomybės draudimas (CMR)
Draudžiama krovinių vežėjo autotransportu civilinė atsakomybė dėl sugadinto, prarasto krovinio.
Renginio organizatoriaus civilinės atsakomybės draudimas
Draudžiama renginio organizatoriaus civilinė atsakomybė dėl žalos, padarytos juridinio asmens turtui ir fizinio asmens turui ir/ar sveikatai renginio metu.
Bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimas
Draudžiama darbuotojo civilinė atsakomybė už žalą, padarytą užsakovui (klientui, pacientui) ir tretiesiems asmenims, nevykdant ar netinkamai vykdant profesinę veiklą.
Advokatų profesinės civilinės atsakomybės draudimas
Draudžiama advokato civilinė atsakomybė dėl žalos, padarytos dėl advokato, jo padėjėjo ir kitų advokato kontoros darbuotojų (išskyrus techninį personalą, tiesiogiai nesusijusį su advokato profesinės veiklos vykdymu) profesinių pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.
Antstolių profesinės civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
Draudžiama antstolio civilinė atsakomybė už žalą, padarytą nukentėjusiems tretiesiems asmenims, dėl neteisėtų antstolio, jo atstovo, padėjėjo ar antstolio darbuotojo veiksmų, atliekant antstolio funkcijas.
Notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomas draudimas
Apdraudžiama notaro civilinė atsakomybė už žalą, padarytą dėl neteisėtų notaro, jo atstovo ar notaro biuro darbuotojo veiksmų vykdant notaro profesinę veiklą.
Pagrindinių tyrėjų ir biomedicininių tyrimų užsakovų civilinės atsakomybės privalomojo draudimas
Draudžiama tyrėjų ir tyrimų užsakovų civilinė atsakomybė dėl finansinių nuostolių atlyginimą tretiesiems asmenims, nukentėjusiems biomedicininio tyrimo metu, ir/ar kompensuoja žalą, atsiradusią dėl biomedicininio tyrimo pasekmių.
Rangovo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
Draudžiama rangovo civilinė atsakomybė dėl žalos, padarytos dėl atliekamų ir/ar atliktų statinio statybos darbų.
Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
Draudžiama projektuotojo civilinė atsakomybė dėl žalos, padarytos užsakovui (ir jo statomam objektui) ir tretiesiems asmenims dėl projektavimo metu netinkamai atlikto statinio projektavimo.
Turto ir verslo vertintojų civilinės atsakomybės draudimas
Draudžiama turto ir verslo vertintojų civilinė atsakomybė dėl žalos, padarytos dėl profesinių pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.
GREITASIS
MENIU
Serveriai su nuolaida www.improlit.lt Serveriai su nuolaida