ASMENS DRAUDIMAS
TRANSPORTO
TURTO DRAUDIMAS
TRANSPORTO
DRAUDIMAS
Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomas draudimas
Apdraudžiama transporto priemonę valdančių ir naudojančių valdytojų civilinė atsakomybė dėl padarytos žalos kitų asmenų turtui ir/ar sveikatai eismo įvykio metu.
Nuo 2004 m gegužės mėn. 1 d. draudimo suma yra 500'000 EURŲ už žalą padarytą trečiųjų asmenų sveikatai (tarp jų ir 500 EURŲ dėl neturtinės žalos) ir 100'000 EURŲ už žalą padarytą trečiųjų asmenų turtui. Draudimas galioja Europos Sąjungos teritorijoje.
Transporto priemonių draudimas (KASKO)
Draudžiama transporto priemonė nuo vagystės, sugadinimo ar sunaikinimo dėl avarijos, stichinių nelaimių ir nelaimingų atsitikimų, trečiųjų asmenų neteisėtos veiklos.
Krovinių draudimas (CARGO)
Draudžiami finansiniai nuotoliai dėl transportuojamų krovinių sugadinimo, sunaikinimo ar dingimo.
Keleivių draudimas
Draudžiami keleiviai, vykstantys transporto priemone, nuo nelaimingų atsitikimų eismo įvykio metu.
Laivų draudimas
Draudžiami finansiniai nuostoliai dėl laivo praradimo ir/ar sugadinimo ir valdytojo civiline atsakomybe tretiesiems asmenims.
GREITASIS
MENIU
Serveriai su nuolaida www.improlit.lt Serveriai su nuolaida